E-post: info@fajst.cz +420 485 146 735
Czech
Norwegian
English

Veitransport Norge - Tsjekkia

Vi har drevet med transport av gods på strekningen Norge - Tsjekkia siden 1992. I tillegg til kunder i Tsjekkia og Norge, samarbeider vi med en rekke hovedaktører blant norske og svenske spedisjonsforetak. Vi foretar også transport av partigods fra Norge til områder i Tyskland som ligger nær grensen til Tsjekkia. 

Frakt av mindre forsendelser fra fjernere deler av Norge frakter vi i samarbeid med vårt partnerforetak på transport og spedisjon til Oslo, der formaliteter knyttet til fortolling ordnes og godset lastes over på vår lastebil og kjøres til Tsjekkia.

Transport av stykkgods

Vi tar oss av transport av stykkgods fra Tsjekkia til hele Norge gjennom jevnlige ukentlige avganger med oppsamlende lastebiler.

Transport av partigods

Transport av partigods skjer ved hjelp av ulike typer lastebiler, alt etter våre kunders aktuelle behov.

Transport av farlig gods (ADR)

Enkelte av våre lastebiler er utstyrt for transport av farlige varer av klasse 2-9.

Fortolling

Ved hjelp av våre norske og tsjekkiske deklaranter, tar vi oss av all fortolling av dine forsendelser ved inn- og utførsel.

Forsikring av forsendelser

Vi har avtale om transportøransvar i hht. CMR-avtalen med en grense oppad på 10 mill. tsjekkiske koruna.

Tilleggsforsikring av forsendelser

På ønske fra kunde ordner vi tilleggsforsikring mot særlige risikoer.

© 2016 FAJST s.r.o.

Created by OP WEB