E-post: info@fajst.cz +420 485 146 735
Czech
Norwegian
English

Veitransport Tsjekkia - Norge

Fra 1992 har vår prioritet vært å sørge for pålitelig frakt av forsendelser til Skandinavia på strekningen Tsjekkia - Norge og vice versa.

Transporten skjer pålitelig og året rundt og ofte til fjerne steder i Norge nord for polarsirkelen. Frakt av mindre forsendelser koordineres dessuten med vårt partnerforetak på transport og spedisjon, som står klart til å ordne formaliteter knyttet til fortolling, evt. overta forsendelser som så sendes videre, idet hele Norge dekkes.

Transport av stykkgods

Vi tar på oss transport av stykkgods fra Tsjekkia til hele Norge gjennom jevnlige ukentlige avganger med oppsamlende lastebiler.

Transport av partigods

Transport av partigods skjer ved hjelp av ulike typer lastebiler, alt etter våre kunders aktuelle behov.

Transport av farlig gods (ADR)

Enkelte av våre lastebiler er utstyrt for transport av farlige varer av klasse 2-9.

Fortolling

Ved hjelp av våre norske og tsjekkiske deklaranter, tar vi oss av all fortolling av dine forsendelser ved inn- og utførsel.

Forsikring av forsendelser

Vi har avtale om transportøransvar i hht. CMR-avtalen med en grense oppad på 10 mill. tsjekkiske koruna.

Tilleggsforsikring av forsendelser

På ønske fra kunde ordner vi tilleggsforsikring mot særlige risikoer.

© 2016 FAJST s.r.o.

Created by OP WEB